fajr
04:19
shuruk
06:00
dhuhr
13:22
'asr
17:19
maghrib
20:43
isha
22:17

salah.dk

tider for bøn:

21/08-17
odense

'asr for hanafi:

18:19