fajr
06:32
shuruk
08:23
dhuhr
12:31
'asr
14:14
maghrib
16:37
isha
18:21

salah.dk

tider for bøn:

24/01-17
odense

'asr for hanafi:

14:43