fajr
03:20
shuruk
05:08
dhuhr
13:25
'asr
17:46
maghrib
21:40
isha
23:21

salah.dk

tider for bøn:

25/07-17
odense

'asr for hanafi:

18:56