fajr
05:32
shuruk
07:09
dhuhr
13:10
'asr
16:18
maghrib
19:10
isha
20:42

salah.dk

tider for bøn:

26/09-17
odense

'asr for hanafi:

17:05