fajr
02:57
shuruk
04:48
dhuhr
13:16
'asr
17:41
maghrib
21:42
isha
23:25

salah.dk

tider for bøn:

25/05-17
odense

'asr for hanafi:

18:52