fajr
04:30
shuruk
06:08
dhuhr
12:25
'asr
15:44
maghrib
18:41
isha
20:13

salah.dk

tider for bøn:

24/03-17
odense

'asr for hanafi:

16:34