fajr
03:49
shuruk
05:32
dhuhr
13:16
'asr
17:22
maghrib
20:57
isha
22:34

salah.dk

tider for bøn:

01/05-17
odense

'asr for hanafi:

18:27